• אנגלית
  • רוסית
  • ערבית
  • עברית

ניתוחים אנדוסקופים צווארים ללא חתך חיצוני וללא צלקות

20.6.2019 פרופ' אבי חפץ

שודר בתכנית "בוקר בריאות" בתאריך 20.06.19

 

שתף